Свобода за всеки

Списанието се разпространява безплатно в електронен вид. Редакцията насърчава Вашето партньорство за подпомагането на издателската дейност на Свобода за всеки.

Брой 57. Свободно и критично мислещо общество. Юли 2021 г.

PDF, 1.2 MBИзтегли брой 57

Съдържание

Брой 57. Симпозиум за свободно и критично мислещо общество
Свободно и критично мислещо общество – общ поглед към симпозиума
Ролята на истината в свободното общество
Цензурата на Запад
Нео-либералният глобализъм и неговите алтернативи
Западните християнски църкви между Библията и полит-коректността: великата подмяна
Наука или идеология
Образованието на децата е от ключово значение за спасяване на християнската цивилизация
Памет за Батак. Документите срещу подмяната на историята
Джендър идеология в Истанбулската конвенция
Информация за авторите

АВТОРИ В БРОЯ
(по азбучен ред)
Алекс Нюман
Ана Кубачка
гл. ас. д-р Атанас Терзийски
д-р Борислав Цеков
проф. д-р Валентин Кожухаров
адв. д-р Виктор Костов
доц. д-р Мила Кръстева
доц. д-р Николай Кочев
адв. Пол Колман
адв. д-р Тимотеуш Зих

Брой 56: 2020 – повратна точка в историята на вярата, свободата и човешките права? - Декември 2020 г.

PDF, 1.2 MB

Изтгегли брой 56

Съдържание
Идентификатор 2020 – средство за контрол на населението 4
2020 година: Прагът на Промяната 19
Науката - новият бог 26
Джендър идеологията и протестантите на Балканите. Хроника на един предизвестен сблъсък 31
Посрещането (откъс от новела) 51
Духовните измерения на кризата 58
Информация за авторите 60

АВТОРИ
адв. д-р Виктор Костов
д-р Валентин Кожухаров
д-р Атанас Терзийски и д-р Николай Кочев
д-р Велислав Алтънов
Явор Костов
доц. Костадин Нушев

Брой 55: „Световна криза и нов световен ред. Християнски отговор и есхатологично значение“ – Юли 2020 г.

PDF, 1.2 MB

Изтегли брой 55

Съдържание

- СВ бр. 55: „Световна криза и нов световен ред. Християнски отговор и есхатологично значение“ – Юли 2020 г. 4
- Световна криза и световно християнство 7
- Животът или начинът ни на живот е главният въпрос при Covid-19/коронавируса? Факти, коментари и логика от научна и християнска перспектива 19
- Войната за гласа (подкрепата) на хората 36
- Медиите в услуга на глобалния здравен контрол 42
- Интервю с дявола за религиозната свобода 49
- Есхатология на злото и на победата над него 69
- Информация за авторите 80

Брой 54: ЗСУ като законов и идеологически инструмент за разрушаване на традициите, християнството и въвеждане на новия световен ред – Декември 2019 г.

Изтегли брой 54

Съдържание:
- Уводни думи на редактора 3 
- Социално инженерство чрез разрушаване на традиционното семейство и отричане на здравия разум. Съвременно богословско и идеологическо значение 6
- Законът за социалните услуги – нов вариант на Закона за закрила на детето? 18
- Семейното законодателство в България и суверенитетът на държавата 32
- Какво ще кажеш на света 36
- Демоничната сянка на държавата фикция, надвиснала над семейството (над родителите и децата им) 39